Szerződési feltételek

1. Általános rendelkezések

 

Az alábbi szerződési és panaszkezelési feltételek szabályozzák a szerződő felek jogait és kötelezettségeit, amelyek a létrejött adásvételi szerződésből erednek az eladó:

Contas s.r.o., statisztikai számjel: 46565361, székhely: Karpatská 18, 811 05 Bratislava, Szlovákia, bejegyezve a Bratislava I Járásbíróság cégnyilvántartásának a kereskedelmi cégjegyzéke Kft. szakaszában, a 79839/B betétszám alatt (továbbiakban „eladó”) és a vevő között. A szerződés tárgya az eladó webshopjának a weboldalán található áruk adásvétele.

 

Az eladó kapcsolatfelvételi adatai:

Contas s.r.o., statisztikai számjel: 46565361, székhely: Karpatská 18, 811 05 Bratislava, Szlovákia, bejegyezve a Bratislava I Járásbíróság cégnyilvántartásának a kereskedelmi cégjegyzéke Kft. szakaszában, a 79839/B betétszám alatt.

Adóazonosító szám: 2023460186

Közösségi adószám SK 2023460186

Telephely: Karpatská 18, 811 05 Bratislava

Telefon: +36 1 998 9296

Email: info@beado.hu

 

Felügyeleti hatóság:

Szlovák Kereskedelmi Felügyelet (SOI)

A SOI Bratislava megyei Felügyelősége   
Bajkalská 21/A, P. O. BOX 5., 820 07  Bratislava    
Felügyeleti Osztály 
tel. sz. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 
fax sz. 02/58 27 21 70

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

1 1 Jelen szerződési és panaszkezelési feltételek az adásvételi szerződés megkötésének napján lépnek érvénybe és az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Ha az adásvételi szerződés írásban köttetik, amelyben a megállapodott feltételek eltérnek a jelen szerződési és panaszkezelési feltételektől, az adásvételi szerződés rendelkezései elsőbbséget élveznek a jelen szerződési és panaszkezelési feltételekkel szemben. Az újonnan megállapodott szerződési feltételek nem lehetnek ellentétesek egyéb jogszabályokkal (a visszaküldési időszak, a jótállási időtartam lerövidítése stb.)

1.2. A jelen szerződési feltételek és panaszkezelés alkalmazásában a kiegészítő szerződés olyan szerződést jelent, amely alapján a vevő árut vásárol vagy szolgáltatást kap az adásvételi szerződés tárgyával kapcsolatban, amennyiben az árut vagy szolgáltatást az eladó vagy egy harmadik fél szállítja a megállapodásuk alapján.

1.3. Az eladó által üzemeltetett bármely webshopjának a webhelyén megjelenített áruk vételára tartalmazza a hozzáadottérték-adót is meghatározott összegben, a Szlovák Köztársaság vonatkozó jogszabályainak megfelelően. Nem tartalmazza az áruszállítás vagy egyéb választható szolgáltatás árát. Minden kereskedelmi és egyéb akció a készletek kimerüléséig érvényes, kivéve, ha az adott árun ez egyéb módon van feltüntetve.

1.4. Az eladónak joga van a webshopjának a weboldalán felsorolt ​​áruk eladási árát bármikor módosítani az eladó által üzemeltetett webshopjának a weboldalán. Az ilyen változás nem vonatkozik az árváltozás előtt megkötött adásvételi szerződésekre, függetlenül attól, hogy az árut még nem kézbesítették.

 

2. Az adásvételi szerződés megkötése

 

2.1. Az adásvételi szerződés egy ajánlat alapján jön létre, amelyet a vevő kitöltött és elküldött űrlap formájában küld el az eladónak az eladó weboldalán keresztül, amelyben javaslatot küld annak a megkötésére. A szerződés tárgya a vevő által a vételárért és az ebben a rendelésben meghatározott feltételek mellett a kijelölt áruk tulajdonjogának a visszterhes átruházása (a továbbiakban „rendelés”).

2.2. A rendelés elküldése után a rendelés kézbesítéséről automatikusan generált üzenet kerül elküldésre az eladó elektronikus rendszeréből a vevő e-mail címére (a továbbiakban a „rendelés kézbesítési visszaigazolása”). Szükség esetén lehetséges elküldeni a rendeléssel kapcsolatos minden további tájékoztatást a vevő e-mail címére.

2.3. A rendelés kézbesítéséről szóló visszaigazolás információt tartalmaz arról, hogy a rendelést kézbesítették az eladónak, ami azonban nem jelenti az adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslat elfogadását.

2.4. Ezt követően tájékoztatás küldésére kerül sor a vevő e-mail címére, amely tartalmazza az értesítést a vevő rendelésének az elfogadásáról (a továbbiakban a „rendelés elfogadása”). A rendelés elfogadása tartalmazza az áru megnevezését és specifikációját, amelynek az értékesítése az adásvételi szerződés tárgya, információkat az áruk és/vagy egyéb szolgáltatások áráról, adatokat az áruk várható szállítási idejéről, név és adatok arról, hogy hová kell szállítani az árut, valamint tájékoztatást a feltételekről, az árról és az áru szállításának meghatározott időpontjáról és módjáról a vevő kézbesítési helyére, valamint az eladóval kapcsolatos adatokat, például cégnév, székhely, statisztikai számjel stb. Az értesítés egyéb szükséges tájékoztatást is tartalmazhat.

2.5. Az adásvételi szerződés megkötése a rendelés elfogadásának elektronikus vagy írásos kézbesítésével történik.

2.6. A rendelés elküldése előtt az eladó világos, egyértelmű, érthető és összetéveszthetetlen módon tájékoztatja a vevőt a szerződéskötést megelőző, a panaszra, fizetésre, szerződési, szállítási és egyéb feltételekre vonatkozó adatokról a következő módokon:

a)     tájékoztatja az áru fő jellemzőiről vagy a szolgáltatás jellegéről az alkalmazott kommunikációs eszközöknek megfelelő mértékben és tájékoztatja az árukról vagy szolgáltatásokról az eladó vonatkozó webshopjának a katalógusoldalán,

b)    tájékoztatja az eladó kereskedelmi megnevezéséről és székhelyéről az eladó webshopjának a vonatkozó aloldalán és a jelen szerződési és panaszkezelési feltételek 1. pontjában, amely az eladó webshopjának a vonatkozó aloldalán található,

c)     az eladó telefonszámáról és egyéb adatokról, amelyek szükségesek a vevő és az eladó kapcsolattartása szempontjából, főleg, ami az e-mail címét és faxszámát illeti, vagy tájékoztatta őket az eladó webshopjának a vonatkozó aloldalán és a jelen szerződési és panaszkezelési feltételek 1. pontjában, amelye az eladó webshopjának a vonatkozó aloldalán található,

d)    tájékoztatja az eladó címéről, amelyen a vevő panaszt nyújthat be az árukkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, kifogást vagy egyéb beadványt nyújthat be, amelyek a jelen szerződési és panaszfeltételek 1. pontjában vannak feltüntetve, amely az eladó webshopjának a vonatkozó aloldalán található,

e)     az áruk vagy szolgáltatások teljes áráról, beleértve a hozzáadottérték-adót és minden egyéb adót, vagy ha - tekintettel az áruk vagy szolgáltatások jellegére - az árat nem lehet észszerűen előre meghatározni, valamint annak kiszámításának módját sem szállítási, kézbesítési, postaköltségi és egyéb költségekként és díjakként, vagy ha ezeket a költségeket és díjakat nem lehet előre meghatározni, mivel a vevő köteles ezeket megfizetni, az eladó tájékoztatja a vonatkozó webshopjának a katalógusoldalán,

f)     tájékoztatja a vevőt a fizetési feltételekről, a szállítási feltételekről, az időtartamról, amelyen belül az eladó vállalja az áru leszállítását vagy a szolgáltatás nyújtását, a jelen feltételek vonatkozó cikkeiben szereplő panaszok, sérelmek és javaslatok alkalmazására és kezelésére vonatkozó eljárásokról, amelyek az eladó webshopjának a vonatkozó aloldalán találhatók,

g)    tájékoztatja a vevőt az adásvételi szerződéstől való elállási jogáról, a szerződéstől való elállási jog gyakorlásának feltételeiről, időtartamáról és eljárásáról a jelen szerződési és panaszkezelési feltételek 10. pontjában, amely az eladó webshopjának a vonatkozó aloldalán található,

h)    tájékoztatja a 10. pontban foglalt az adásvételi szerződéstől való elállásra szolgáló űrlapról a jelen szerződési és panaszkezelési feltételek mellékletében, amelyek az eladó webshopjának a vonatkozó aloldalán találhatók; az eladó egyúttal a jelen szerződési és panaszkezelési feltételek mellékletében feltünteti az adásvételi szerződéstől való elállási űrlapot, amely az eladó webshopjának a vonatkozó aloldalán található.

i)      amennyiben a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, tájékoztatja, hogy akkor ő viseli az áru az eladónak történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket a Tt. később kiadott előírásokkal újított a távúton megkötött fogyasztói vagy szolgáltatási szerződések vagy az eladó üzemegységein kívül megkötött szerződések terén érvényes fogyasztóvédelemről szóló 102/2014. sz. törvény 10. § 3. bek. értelmében  (a továbbiakban „Távértékesítésről szóló fogyasztóvédelmi törvény”), és ha eláll az adásvételi szerződéstől, a jellegükből adódóan postai úton nem visszaküldhető áru visszaküldésének költségeit a jelen szerződési és panaszkezelési feltételek 10. pontja értelmében, amely az eladó webshopjának a vonatkozó aloldalán található,

j)      tájékoztatja a vevőt azon kötelezettségéről, hogy fizesse meg az eladónak a ténylegesen nyújtott teljesítés árát a távértékesítésről szóló fogyasztóvédelmi törvény 10. § 5. bek. értelmében, ha a vevő eláll a szolgáltatási szerződéstől, miután az eladónak a távértékesítésről szóló fogyasztóvédelemről szóló törvény 4. § 6. bek. alapján kifejezett hozzájárulását adta és a jelen szerződési és panaszfeltételek 10. pontja értelmében, amely az eladó webshopjának a vonatkozó aloldalán található,

k)    tájékoztatja a körülményekről, amelyek során a vevő elveszti a szerződéstől való elállási jogát a jelen szerződési és panaszfeltételek 10. pontja értelmében, amely az eladó webshopjának a vonatkozó aloldalán található,

l)      az eladónak az áruk vagy szolgáltatások hiányosságai iránti felelősségére vonatkozó utasításokról a Ptk. 622 és 623 § rendelkezései és a jelen szerződési és panaszfeltételek 8. pontja értelmében, amely az eladó webshopjának a vonatkozó aloldalán található,

m)   a gyártó vagy az eladó által nyújtott jótállás részleteinek a meglétéről a Ptk.  502 § rendelkezéseinél szigorúbb elvek alapján, amennyiben a gyártó vagy az eladó nyújtja, valamint tájékoztatja az áruk vagy szolgáltatások eladása után a vevőnek nyújtott segítség és szolgáltatások meglétéről és azok feltételeiről az eladó webshopjának a vonatkozó katalógusoldalán és a jelen szerződési és panaszfeltételek 9. pontjában, amely az eladó webshopjának a vonatkozó aloldalán található,

n)    a vonatkozó magatartási kódexek meglétéről, amelyek betartására az eladó kötelezte magát és a módról, hogy a vevő miképpen juthat hozzá vagy olvashatja el tájékoztatja az eladó webshopjának a vonatkozó katalógusoldalán,

o)    a szerződés időtartamáról határozott idejű szerződés esetén; határozatlan időre kötött szerződés vagy olyan szerződés esetén, amelyben érvényessége automatikusan meghosszabbodik, az eladó tájékoztatást ad a szerződés felmondásának feltételeiről a webshopjának a vonatkozó katalógusoldalán és a jelen Általános Szerződési Feltételekben, amely az eladó webshopjának a vonatkozó aloldalán található,

p)    a vevő adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeinek minimális időtartamáról, ha az adásvételi szerződés ilyen kötelezettséget ró a vevőre az eladó webshopjának a vonatkozó  katalógusoldalán, valamint a jelen szerződési és panaszkezelési feltételekben, amely az eladó webshopjának a vonatkozó aloldalán található,

q)    a vevő azon kötelezettségéről, hogy az eladó kérésére előleget fizet vagy más pénzügyi biztosítékot nyújt, és a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó feltételekről, ha az adásvételi szerződés ilyen kötelezettséget ró a vevőre az eladó webshopjának a vonatkozó  katalógusoldalán, valamint a jelen szerződési és panaszkezelési feltételekben, amely az eladó webshopjának a vonatkozó aloldalán található,

r)     a funkcionalitásról, beleértve az elektronikus tartalom biztosítására vonatkozó műszaki védelmi intézkedéseket, ha van ilyen, tájékoztatást kap az eladó webshopjának a vonatkozó  katalógusoldalán, valamint a jelen szerződési és panaszkezelési feltételekben, amely az eladó webshopjának a vonatkozó aloldalán található,

s)     arról, hogy az elektronikus tartalom kompatibilis-e olyan hardverrel és szoftverrel, amelyről az eladó tud, vagy észszerűen elvárható, adott esetben tájékoztatta az eladó webshopjának a vonatkozó  katalógusoldalán, valamint a jelen szerződési és panaszkezelési feltételekben, amely az eladó webshopjának a vonatkozó aloldalán található,

p)    tájékoztatja a peren kívüli vitarendezés alternatív vitarendezési rendszerén keresztül történő lehetőségeiről és feltételeiről, ha az eladó vállalta ezen rendszer használatát, az eladó webshopjának a vonatkozó  katalógusoldalán, valamint a jelen szerződési és panaszkezelési feltételekben, amely az eladó webshopjának a vonatkozó aloldalán található,

u)    az adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges intézkedésekről azáltal, hogy ezeket a szükséges intézkedéseket feltünteti a jelen szerződési és panaszkezelési feltételekben, amely az eladó webshopjának a vonatkozó aloldalán található,

v)    hogy az adásvételi szerződést elektronikus formában lesz tárolva az eladónál, és a vevő rendelkezésére áll, miután a vevő írásban kéri azt az eladó webshopjának vonatkozó katalógusoldalán, valamint a jelen szerződési és panaszkezelési feltételekben, amely az eladó webshopjának a vonatkozó aloldalán található, valamint arról, hogy a szerződés megkötésére felkínált nyelv a szlovák nyelv az  eladó webshopjának a vonatkozó katalógusoldalán, valamint ezekben a szerződési és panaszfeltételekben ismertetett, amely az eladó webshopjának a vonatkozó  katalógusoldalán, valamint a jelen szerződési és panaszkezelési feltételekben, amely az eladó webshopjának a vonatkozó aloldalán található,

2.7. Ha az eladó nem teljesítette a jelen szerződési és panaszkezelési feltételek 2.6. pont e) bek. értelmében a tájékoztatási kötelezettségét, a vevő utólag nem köteles megfizetni ezeket a többletköltségeket vagy díjakat.

 

3. Az eladó jogai és kötelezettségei

 

3.1. Az eladó köteles:

a) a rendelés elfogadásának a visszaigazolása esetén az eladó az árut a vevőnek a megbeszélt mennyiségben, időben, minőségben leszállítani és becsomagolni, valamint gondoskodni a szállításról annak megőrzéséhez és védelméhez szükséges módon,

b) biztosítani, hogy a leszállított áruk megfeleljenek a SZK érvényes jogszabályainak,

c) megerősítést küldeni az adásvételi szerződés megkötéséről tartós adathordozón, például e-mailben. A visszaigazolást haladéktalanul el kell küldeni, és tartalmaznia kell a 2.6. pontban felsorolt ​​összes információt, beleértve az adásvételi szerződéstől való elállási űrlapot.

d) legkésőbb az áruval együtt elektronikus vagy írásos formában átadni a vevőnek a vásárolt áru átvételéhez és használatához szükséges összes dokumentumot, valamint a Szlovák Köztársaság érvényes jogszabályai által előírt egyéb dokumentumokat, például a szlovák használati utasításokat, szállítólevelet, jótállási jegyet és a számviteli bizonylatot.

3.2. Az eladónak joga van ahhoz, hogy a vevő a szállított árukért a vételárat megfelelő módon és időben fizesse ki.

3.3. Ha az eladó nem tudja az árut a vevőnek leszállítani az áru elérhetetlensége vagy készlet kimerülése miatt az adásvételi szerződésben megállapított határidőn belül, amelyet a jelen szerződési és panaszkezelési feltételek szerint megállapított vételár határoz meg, az eladó köteles felajánlani helyettesítő teljesítést a vevőnek, vagy az adásvételi szerződéstől való elállás lehetőségét a vevőnek (rendelés törlése). Az adásvételi szerződéstől való elállás vagy a rendelés törlése a vevőnek küldött e-mailben lehetséges. Abban az esetben, ha a vételárat vagy annak egy részét a vevő kifizette, az eladó köteles a már kifizetett vételárat vagy annak részét az adásvételi szerződéstől való elállásról, ill. a rendelés törléséről szóló e-mail kézbesítésétől számított 14 napon belül visszaküldeni  a vevőnek az általa kijelölt számlaszámra, kivéve, ha a felek másként állapodnak meg. Ha a vevő nem fogadja el az eladó által kínált helyettesítő teljesítést, és nem áll el az adásvételi szerződéstől, az eladó jogosult elállni az adásvételi szerződéstől. Abban az esetben, ha a vételárat vagy annak egy részét a vevő kifizette, az eladó köteles a már kifizetett vételárat vagy annak részét az adásvételi szerződéstől való elállás kézbesítésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a vevőnek.

 

4. A vevő jogai és kötelességei

 

4.1. Az eladó tájékoztatta a vevőt a vételár megfizetésének a kötelezettségéről. Ez a kötelezettség a rendelés része.

4.2. A vevő jogai: A vevőnek joga van az áru a szerződő felek által megállapított mennyiségben, minőségben, időpontban és helyszínen történő leszállításához.

4.3. A vevő kötelezettségei:

a) azt a vételárat megfizetni, amelyben az eladóval megállapodtak, a megegyezett határidőn belül, beleértve a megrendelt áru szállítási költségeit,

b) átvenni a megrendelt és leszállított árut

c) a szállítólevélen megerősíteni az áru átvételét aláírásával vagy az általa felhatalmazott személy aláírásával.

 

5. Szállítási és fizetési feltételek

 

5.1. A webshop weboldalán feltüntetett összes áru esetében fel van tüntetve az áru szokványos elérhetősége a lehetséges kiszállítás időpontjával.

5.2. Az eladó köteles az árut a vevőnek haladéktalanul, de legkésőbb az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül leszállítani, kivéve, ha az adásvételi szerződésben erről egyéb módon megegyeztek. Ha az eladó nem teljesítette ezt a kötelezettségét, a vevő felszólíthatja, hogy szállítsa le a terméket egy meghatározott észszerűen meghosszabbított határidőn belül. Ha a terméket még ezen az észszerű határidőn belül sem szállítja le, a vevő jogosult elállni a szerződéstől.

5.3. Az eladó jogosult felszólítani a vevőt az áru átvételére még az adásvételi szerződésben megállapított szállítási határidő lejárta előtt.

5.4. Az áruk megjelenítése az eladó által üzemeltetett bármely webshop webhelyén nem pusztán illusztráció. Az eladó katalógusaiban, brosúráiban és egyéb, az eladó webshopjának a weboldalán elhelyezett dokumentumokban található áruk méreteit, súlyát és egyéb részleteit a gyártó adja meg, és a megadott értéktől + - 1 %-ban térhetnek el a valóságtól.

5.5. A vevő kötelessége, hogy az árut a megbeszélt helyszínen az adásvételi szerződés alapján vagy egyéb módon, az áru kézbesítése (a továbbiakban „helyszín”) előtt vegye át. A vevő köteles átvenni az árut abban az időhatályban, amely az eladó vagy képviselője, aki jogosult az áru leszállítására, ha a vevővel az adásvételi szerződésben, vagy egyéb módon az áru leszállítását megelőző időben állapodott meg (a továbbiakban „Időhatály”).

5.6. Ha az eladó az adott helyen és időhatályon belül leszállítja az árut a vevőnek, akkor a vevő köteles személyesen átvenni az árut, vagy gondoskodni arról, hogy a vevő által felhatalmazott személy átvegye. A vevő köteles aláírni a jegyzőkönyvet a vételár megfizetéséről, a kézbesítésről és az áru átadásáról. Az áru átvételére felhatalmazott harmadik fél kötelessége, hogy a rendelés elfogadásának a másolatát felmutatja az eladónak. Az áru vevőnek történő kézbesítésekor az árut kézbesítettnek kell tekinteni. Az áru kézbesítése a vevőnek azt jelenti, hogy az árut a helyszínre szállítják, a vevő vagy a vevő által felhatalmazott harmadik személy átveszi, és a vételár megfizetéséről, valamint az áruk vevő általi kézbesítéséről és átadásáról szóló jegyzőkönyvet a vevő vagy a vevő által felhatalmazott harmadik fél aláírja.

5.7. Ha a vásárló helyszíni és időbeli távolléte miatt szükség van az áruszállítás megismétlésére, vagy ha a vevő az időhatály lejárta után 7 napon belül nem veszi át az árut, az adásvételi szerződéstől való előzetes írásbeli elállás nélkül, az eladó jogosult a tényleges kár költségének megtérítésére, ha az árut sikertelenül szállították a helyszínre.

5.8. A vevő kötelessége, hogy az átvett küldeményt, az áru csomagolását és az árut is a kézbesítés után azonnal ellenőrizze az eladó képviselője, például egy futár jelenlétében. Ha az áruban hibát találnak, az eladó képviselőjének kötelessége, hogy lehetővé tegye a vevő számára, hogy feljegyzést készíthessen az áru hibájának a jellegéről és mértékéről, amelynek a helytállóságát az eladó képviselője megerősíti. Az így elkészített feljegyzéssel, amelyet az eladónak kézbesítenek, a vevő megtagadhatja a leszállított hibás áru átvételét, vagy megerősítheti a hibás áru kézbesítését, és ezt követően a jelen szerződési és panaszkezelési feltételek 8. pontja szerint az áru hibája miatt panaszt nyújthat be az eladónál vagy az általa kijelölt személynél. Ha a vevő megtagadja a leszállított hibás áru átvételét, az áru az eladónak történő visszaküldésének minden szándékosan felmerült költsége az eladót terheli.

5.9. Az áru eladó általi nem leszállítása esetén a vevő a jelen szerződési feltételek 5.2. pontjában foglaltak szerint a meghatározott határidőn belül jogosult elállni az adásvételi szerződéstől, és az eladó köteles a vevőnek a már kifizetett vételárat vagy annak egy részét az adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni a vevőnek. A pénzösszeget a vevő által meghatározott bankszámlára utaljuk.

 

6. Vételár

 

6.1. Az áru vételárát, amelyről a vevő és az eladó az adásvételi szerződésben megállapodtak, a rendelés elfogadása tartalmazza (a továbbiakban „vételár”). Ha a megrendelés kézbesítési visszaigazolásában feltüntetett vételár magasabb, mint az azonos áruk ára, amely a webshop ajánlatában a megrendelés vevőnek történő elküldésekor szerepelt, az eladó elektronikus üzenetet küld a vevőnek, tájékoztatva az ajánlatról az új vételár új adásvételi szerződés megkötésére, amelyet a vevőnek kifejezetten e-mailben vagy írásban kel visszaigazolnia az adásvételi szerződés érvényes megkötése érdekében.

6.2. A vevő köteles készpénzben megfizetni az eladónak a vételárat, beleértve az áruk kézbesítésének a költségét is vagy bankkártyával az áru személyes átvételekor vagy utánvéttel az áru leszállításának helyszínén.

6.3. A vételárnak az eladó számlájára történő készpénz nélküli átutalással történő kifizetésekor a fizetés napjának az a pillanat minősül, amikor a teljes vételár jóváírásra került az eladó számláján.

6.4. A vevő kötelessége, hogy az eladott szerződésben meghatározott határidőn belül, de legkésőbb az áru átvételekor fizesse meg az eladónak a megállapodás szerinti áru vételárát.

6.5. Az eladó jogosult megtagadni az áru vevő részére történő kiszállítását, ha a vevő nem fizeti ki az eladónak a teljes vételárat az áru helyszínre szállításának időpontjáig, és a felek nem állapodtak meg az áru vételárának részletekben történő megtérítésében.

6.6. Az áruk összeszerelése, kihozása és a kapcsolódó költségek nem szerepelnek a vételárban, és az eladó nem köteles a vevőnek ilyen szolgáltatásokat nyújtani.

6.7. Előfordulhatnak olyan esetek, amikor az áru ára hibásan kerül feltüntetésre. Ilyen eseteknek számítanak különösen, de nem kizárólagosan, ha:

 1. első pillantásra nyilvánvaló, hogy az áru ára hibás (pl. jelentősen eltér az adott áru megszokott árától),
 2. az áru árából hiányzik egy vagy több számjegy, illetve az ár egy vagy több számjeggyel többet tartalmaz, vagy
 3. az árura adott kedvezmény meghaladja a megszokott értékesítési ár 70 %-át.

Ezekben az esetekben fenntartjuk a jogot arra, hogy a szerződést ne kössük meg, illetve az ilyen szerződéstől való elállás jogát azt követően is, hogy ön már megkapta a megrendelést visszaigazoló e-mailt. Az ilyen lépésről haladéktalanul tájékoztatnunk kell önt.

 

7. A tulajdonjog megszerzése és az áruk károsodásának kockázatának átruházása

 

7.1. A vevő az áru tulajdonjogát csak az áru vételárának teljes megtérítésével szerezi meg.

7.2. Abban a pillanatban, amikor az árut a vevő vagy a vevő által felhatalmazott harmadik fél átveszi az eladótól vagy az áru kézbesítésére jogosult képviselőjétől, vagy ha ezt nem teszi meg időben, az eladó lehetővé teszi a vevő számára, hogy rendelkezzen áruval, és a vevő nem veszi át, az áru sérülésének a kockázata őt illeti.

 

8. Panaszkezelési szabályzat (jótállás, hibás teljesítés, panaszok)

 

8.1. A vevőnek joga van a hiba ingyenes, időben történő és megfelelő eltávolításához, amennyiben az áru hibája eltávolítható. Az eladó kötelessége a hiba haladéktalan kijavítása.

8.2. A vevő a hiba eltávolítása helyett kérheti az áru cseréjét, vagy ha a hiba az árunak csak egy részét érinti, ennek a résznek a cseréjét, kivéve, ha az eladónak aránytalan költsége keletkezik tekintettel az áru árára vagy a hiba súlyosságára.

8.3. Az eladó a hibás árut bármikor kicserélheti hibátlan árura, kivéve, ha ez komoly nehézségeket okoz a vevőnek.

8.4. Az áru olyan hibája esetén, amelyet nem lehet eltávolítani, és amely megakadályozza, hogy az árut hibátlanul rendeltetésének megfelelően használják, a vevőnek joga van az áru cseréjére, vagy elállni az adásvételi szerződéstől. Ugyanez a jog illeti meg a vevőt a kijavítható hibák esetén, ha a vevő a hiba eltávolítása után is ismétlődő vagy nagyobb számú hibája miatt nem tudja megfelelően használni az árut.

8.5. Egyéb nem eltávolítható hibák esetén a vevő jogosult az áru árából  kiszámított észszerű kedvezményre.

8.6. Az eladó tájékoztatja a vevőt a Polgári Törvénykönyv 622 § rendelkezéseiből (a jelen szerződési és panaszkezelési feltételek 8.1. - 8.3. pontjai) és a Polgári Törvénykönyv 623 § rendelkezéseiből eredő jogairól (a jelen szerződési és panaszkezelési feltételek 8.4. - 8.5. pontjai) olyan módon, hogy ezeket a szerződési és panaszkezelési feltételeket az eladó elhelyezte a webshopjának a vonatkozó aloldalán és a vevőnek lehetősége volt elolvasni a rendelés elküldése előtt.

8.7. A vevő köteles a panaszát érvényesíteni az eladónál vagy az erre kijelölt személynél. Az eladó az áru hibáiért a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai értelmében felelős. A szervizpontokról, a jótállásról és a jótállás utáni szervizre kijelölt személyekről a vevőt az eladó a jótállási jegy hátoldalán tájékoztatja, ill. kérésre telefonon vagy e-mailben.

 

8.8. A panaszok kezelésére az eladó érvényes panaszkezelési szabályzata vonatkozik, tehát a jelen szerződési és panaszkezelési feltételek 8. pontja. A vevő megfelelő módon értesült a panaszkezelési szabályzatról és tájékoztatva volt az áruval kapcsolatos panasz benyújtásának a feltételeiről és módjáról, beleértve az olyan adatokat, hogy a panaszt hol érvényesítheti és a jótálláson belüli javításokat  a Tt. 250/2007 sz. fogyasztók védelméről szóló törvénye 18. § 1. bek. és a Szlovák Nemzeti Tanács Tt. 372/1990. sz., szabálysértési törvényének módosításáról a későbbi jogszabályok szerinti rendelkezési értelmében (a továbbiakban „Törvény”) az adásvételi szerződés megkötése előtt olyan módon, hogy a jelen szerződési és panaszkezelési feltételeket az eladó elhelyezte a webshopjának a vonatkozó aloldalán és a vevőnek a rendelés elküldése előtt lehetősége volt elolvasni őket.

 

8.9. A vevő által az eladótól az eladó webshopjának a webhelyén e-kereskedelem formájában vásárolt árura érvényes a panaszkezelési szabályzat.

 

8.10. Ha az áru olyan hibákat mutat, amelyekért a gyártó, a szállító vagy az eladó felelős és az eladótól vásárolták, azokra jótállás vonatkozik és a vevőnek joga van az eladónál érvényesíteni az áru hibáiért való felelősséget.

 

8.11. Ha az áru hibákat mutat, a vevőnek joga van panaszt benyújtani az eladó telephelyén a 18. § 2. bek. rendelkezéseinek értelmében, olyan módon, hogy az árut kézbesíti az eladó telephelyére és a vevő kézbesíti azon szándéknyilatkozatát, hogy gyakorolja a jelen szerződési és panaszkezelési feltételek 8.1. - 8.5 -ig terjedő pontjait (a továbbiakban „A panasz benyújtásának a bejelentése”), pl. a kitöltött panaszbenyújtási űrlapon, amelyet az eladó webshopjának a webhelye aloldalán elhelyezett. Az eladó javasolja, hogy a kiküldésekor az áru a panaszok tekintetében legyen bebiztosítva. Az utánvéttel visszaküldött árut az eladó nem veszi át. A vevő köteles a panasz benyújtásának a bejelentésében a valóságnak megfelelően megadni az összes szükséges információt, így különösen az áru hibájának típusát és mértékét pontosan megjelölni; a vevő egyúttal feltünteti, hogy a Ptk.622 a 633 § rendelkezései közül melyik jogait érvényesíti A vevőnek jogában áll panaszt benyújtani az áru gyártója által a jótállási javítások elvégzésére felhatalmazott személynél (a továbbiakban „meghatalmazott személy”). A meghatalmazott személyek listája a jótállási jegyen található, vagy a vevő kérésére az eladó elküldi.

 

8.12. Az eladónak a kézbesíthető árukkal kapcsolatos panaszkezelési eljárás azon a napon kezdődik, amikor az alábbi feltételek együttesen teljesülnek:

a) a vevő a panasz benyújtásának a bejelentését kézbesíti az eladónak

b) az igényelt árut a vevő kézbesíti az eladónak vagy az erre felhatalmazott személynek

c) az igényelt árura vonatkozó hozzáférési kódok, jelszavak stb. kézbesítése az eladónak, ha ezek az adatok feltétlenül szükségesek a panasz megfelelő kezeléséhez

 

8.13. Ha a panasz tárgya olyan áru, amit objektív okból nem lehet visszaküldeni az eladónak vagy amelyik tartósan be van szerelve, a vevő a jelen szerződési és panaszkezelési feltételek 8.12 pontjainak az a) és c) bek. kívül köteles biztosítani az igényelt áru szemléjére vonatkozó összes szükséges együttműködést az eladó vagy az eladó által meghatalmazott személy által.  Az árura vonatkozó panaszkezelési eljárás, amelyet objektív okból nem lehet visszaküldeni az eladónak vagy amelyik tartósan be van szerelve, azzal a nappal kezdődik, amikor az első mondat értelmében megtörtént az áru szemléje. Ha azonban az eladó vagy az általa meghatalmazott harmadik személy a vevő által nyújtott szükséges együttműködés ellenére észszerű időn belül, de legkésőbb a panasz benyújtásának a bejelentésének az eladónak történő kézbesítésétől számított 10 napon belül, a panaszkezelési eljárás a panasz benyújtásának a bejelentésének az eladónak történő kézbesítésének napján kezdődik.

 

8.14. Az eladó vagy az általa meghatalmazott személy igazolást ad a vevőnek az árut érintő panasz érvényesítéséről az eladó által választott módon, pl. e-mailben vagy írásban, amelyekben köteles pontosan feltüntetni az áru igényelt hibáit és a fogyasztót ismételten tájékoztatja a jogairól, amelyek a jelen szerződési és panaszkezelési feltételek 8.1. - 8.3. pontjai értelmében (Polgári Törvénykönyv 622. § rend.) és amelyek a jelen szerződési és panaszkezelési feltételek 8.4. - 8.5. pontjaiból eredő jogairól  (Polgári Törvénykönyv 623. § rend.) Ha a panaszt távközlési kommunikáció útján nyújtják be, az eladó köteles haladéktalanul eljuttatni a vevőnek a panasz érvényesítésének a visszaigazolását; ha a visszaigazolás azonnali kézbesítése nem lehetséges, azt indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a panasz visszaigazolásával együtt kézbesíteni kell; a panasz igazolását nem kell kézbesíteni, ha a vevőnek lehetősége van a panaszt egyéb módon benyújtani.

 

8.15. A vevőnek jogában áll eldönteni, hogy a jogai közül a Polgári Törvénykönyv 622. § rend. és a  623. § rend. érvényesíti, egyúttal köteles a döntéséről haladéktalanul tájékoztatás küldeni az eladónak. A vevőnek ezen döntése alapján, hogy a jogai közül a Polgári Törvénykönyv 622. § rend. és a 623. § rend. érvényesíti, az eladó vagy a meghatalmazott személy meghatározza a panaszkezelés módját a Törvény 2. § m) bek. értelmében, bonyolultabb esetekben a panaszkezelési eljárás kezdetétől számított 3 napon belül, különösen olyan indokolt esetekben, amikor bonyolult technikai értékelést igényel az áru állapota legkésőbb az igényelt áru kézbesítésétől számított 30 napon belül. A panasz kezelési módjának meghatározása után az eladó vagy a meghatalmazott személy a panaszt haladéktalanul kezeli, indokolt esetben a panasz később is megoldható. A panasz rendezése azonban nem tarthat tovább a panasz benyújtásától számított 30 napnál. Ha a panasz tárgyát az eladó a panasz érvényesítési napjánál későbbi napon veszi át, a panasz ezen bekezdés szerinti rendezésének határidejét a panasz tárgyának az eladó általi átvételének napjától kell számítani; de legkésőbb attól a pillanattól kezdve, amikor az eladó lehetetlenné teszi vagy megakadályozza a panasz tárgyának az átvételét. A panaszkezelési határidő lejártát követően a fogyasztónak jogában áll elállni a szerződéstől, vagy jogában áll a terméket új termékre kicseréltetni.

 

8.16. Ha a vevő az adásvételi szerződés megkötésétől számított első 12 hónapon belül panaszt nyújt be az árura, az eladó a panaszt csak szakértői vélemény, illetve az arra felhatalmazott, értesített vagy akkreditált személy által kiadott vélemény vagy a meghatalmazott személy véleménye alapján utasíthatja el (a továbbiakban „áruszakértői értékelés”). Az eladó az áruszakértői értékelés eredményétől függetlenül nem követelheti a vevőtől az áruszakértői értékelés költségeit, illetve az áruszakértői értékeléssel kapcsolatos egyéb költségeket.

 

8.17. Ha a vevő az adásvételi szerződés megkötését követő 12 hónapon belül termékpanaszt nyújtott be, és az eladó azt elutasította, a panaszkezelő személy köteles a panaszkezelési bizonylatban feltüntetni, hogy a vevő kinek küldheti el az árut áruszakértői értékelésre. Ha a vevő az áruszakértői értékelésre küldi a panaszkezelésről szóló dokumentumban megjelölt személynek, az áru szakértői megítélésének költsége, valamint minden ezzel kapcsolatos, célzottan felmerülő költség az eladót terheli, függetlenül a szakértői értékelés eredményétől. Ha a vevő az áruszakértői értékeléssel bizonyítja az eladó felelősségét az áru igényelt hibájáért, újból panaszt nyújthat be; a jótállási idő az áruszakértői értékelés során nem telik. Az eladó köteles a vevőnek az újbóli panasz benyújtásától számított 14 napon belül megtéríteni az áru szakszerű értékelésével kapcsolatban felmerült valamennyi költséget, valamint az ezzel kapcsolatosan szándékosan felmerült valamennyi költséget. Az újra benyújtott panaszigény nem utasítható el.

 

8.18. A vevőnek nincs joga gyakorolni a felelősségi jogát azokért a hibákért, amelyekről az eladó értesítette őt a szerződés megkötésekor, vagy amelyekről, figyelembe véve az adásvételi szerződés megkötésének körülményeit, tudnia kellett.

 

8.19. Az eladó fenntartja a jogot, hogy a hibás árut más tökéletes, azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező árura cserélje, ha ez nem okoz komoly nehézséget a vevőnek.

 

8.20. Az eladó nem vállal felelősséget az áru hibáiért:

a) nyilvánvaló hiba esetén, amelyet a vevő az áru átvételekor a küldemény ellenőrzésénél észlelhetett volna, és amelyről a jelen panaszkezelési és szerződési feltételek 5.8. pontjával összhangban nem értesítette az eladó képviselőjét,

b) ha a vevő a jótállási idő lejártáig nem élt az eladónak az áru hibája miatti felelősségére vonatkozó jogával,

c) ha az áru hibája az áru vevő által okozott mechanikai sérülése,

d) ha az áru hibáját az áru olyan körülmények között történő használata okozta, amelyek nem felelnek meg az áru természetes környezetének az intenzitásának, páratartalmának, kémiai és mechanikai hatásainak,

e) ha az áru hibáját az áru szakszerűtlen kezelése, szervizelése vagy gondozásának elhanyagolása okozta,

f) ha az áru hibáját az áru túlzott megterhelése vagy a dokumentációban meghatározott feltételek vagy az áru rendeltetésszerű használatának általános elveinek megsértésével történő használat okozta,

g) ha az áru hibája az áruban bekövetkezett, elkerülhetetlen és/vagy előre nem látható események által okozott sérülés miatt keletkezett,

h) ha az áru hibáját az áru véletlen megsemmisülésből és véletlenszerű romlásából származó károsodása okozta,

i) ha az áru hibáját szakszerűtlen beavatkozás, víz, tűz, statikus vagy légköri elektromosság vagy egyéb vis maior beavatkozás okozta,

j) ha az áru hibáját illetéktelen személy beavatkozása okozta.

 

8.21. Az eladó kötelessége a panasz rendezése és a panaszkezelési eljárás megszüntetése az alábbi módok valamelyikén:

a) árucsere,

b) az áru vételárának visszaszolgáltatása,

c) a javított áru átadása,

d) ésszerű árengedmény megfizetése az áru árából,

e) írásbeli felhívás az eladó által meghatározott teljesítés átvételére

f) az árura vonatkozó igény indokolt elutasításával.

 

8.22. Az eladó köteles a panasz kezelésének módjáról és a panasz kezeléséről a vevőnek írásos okiratot kiállítani, legkésőbb a panasz benyújtásának a napjától számított 30 napon belül személyesen, postai úton vagy futárszolgálaton keresztül. Az eladó a panasz kezelésének eredményéről a panaszkezelési eljárás befejezését követően haladéktalanul értesíti a vásárlót telefonon vagy e-mailben, és ezzel egyidejűleg az áruval, ill. e-mailben kézbesít igazolást a panaszkezelésről.

 

8.23. A jótállási idő az áru átadásától számított 24 hónap, kivéve, ha konkrét esetekre eltérő jótállási idő kerül meghatározásra. A kiszállított sport étrendkiegészítő termékek, ajándékkosaras élelmiszerek és állati takarmányok minimális szavatossági ideje 2 hónapnál hosszabb a lejárati idő előtt, rövidebb lejárati idő esetén az eladó telefonon vagy e-mailben felveszi a vevővel a kapcsolatot és a küldeményt csak a vevő hozzájárulásával küldi el.

 

8.24. Az áru jótállás alatti javítása esetén a jótállási idő annyi idővel meghosszabbodik, ameddig a vevő az árut nem tudta használni.

 

8.25. Áru új árura történő cseréje esetén a szavatossági idő az új áru átvételétől kezdődik újra, de csak az új árukra vonatkozik. Az áru új termékre történő cseréje esetén a vevő az árucserére vonatkozó információkat tartalmazó dokumentumot kap, az egyéb panaszok pedig az adásvételi szerződés és a jelen panaszkezelési feltételek alapján érvényesülnek.

 

8.26. Javítható hiba esetén a panasz a vevő a jelen panaszkezelési és szerződési feltételek 8.15 pontja szerinti döntése alapján kerül rendezésre az alábbiak szerint:

a) az eladó kicseréli a hibás árut; vagy

b) az eladó gondoskodik a hiba eltávolításáról

 

8.27. Javítható hiba esetén és ha a vevő a jelen panaszkezelési és szerződési feltételek 8.15. pontja alapján haladéktalanul nem értesíti az eladó a panasz kezelésének a módjáról, az eladó a panaszt a hiba eltávolításával kezeli.

 

8.28. Nem eltávolítható hiba, vagy még egy ismétlődő javítható hiba, vagy nagyobb számú különböző javítható hiba esetén, amelyek megakadályozzák az áru rendeltetésszerű, hiba nélküli használatát, az eladó a vevő jelen panaszkezelési és szerződési feltételek 8.15. pontja szerinti döntésétől függően a panaszt a következő módokon kezeli:

a) áruk cseréje más, azonos vagy jobb műszaki teljesítményű működő árukra, vagy

b) abban az esetben, ha az eladó az árut nem tudja másra cserélni, a panaszt az áru vételárának visszatérítésével rendezi.

 

8.29. Javíthatatlan hiba vagy ismételt eltávolítható hiba vagy számos különböző kijavítható hiba esetén, amelyek akadályozzák az áru rendeltetésszerű, hibátlan használatát és a vevő haladéktalanul a jelen panaszkezelési és szerződési feltételek 8.15. pontjában foglaltak szerint nem határozza meg a panasz kezelési módját, az eladó a panaszt az árut más, azonos vagy jobb műszaki paraméterekkel rendelkező működő árura történő cseréjével kezeli.

 

8.30. A panaszkezelés rendezése csak a jelen panaszkezelési és szerződési feltételek 8.14. pontja alapján történő panasz benyújtásának a bejelentésében és az igényelt áru megerősítésében felsorolt ​​hibákra vonatkozik.

 

8.31. A panaszkezelés szempontjából többszörösen ismétlődő javítható hibának minősül egy javítható hiba többszöri előfordulása.

 

8.32. A panaszkezelés szempontjából több, mint három különböző javítható hiba egyidejű fellépése több különböző javítható hibának minősül.

 

8.33. A vevő az áru hibája miatti panasz benyújtása akkor tekinthető  érvényesnek, ha élt a jelen panaszkezelési és szerződési feltételek 8.1. pontjában foglalt jogával, amely alapján felkérte az eladót az áru hibájának a megszüntetésére, függetlenül a panaszkezelés eredményétől, már nem jogosult ugyanazon egyedi hiba (nem azonos típusú hiba) miatt ismételten panaszt tenni.

 

8.34. A jelen panaszkezelési és szerződési feltételek 8. pontjának a rendelkezései kifejezetten nem érvényesek azokra a személyekre, akikre a 102/2014. sz. Törvény 2. § a) bek. értelmében nem érvényes a fogyasztó meghatározás.

 

9.1. A személyes adatok védelme

 

9.1.  A szerződő felek megállapodtak abban, hogy ha a vevő természetes személy, köteles tájékoztatni az eladót a nevéről és vezetéknevéről, állandó lakcíméről, beleértve az irányítószámot, telefonszámát és e-mail címét.

9.2.  A szerződő felek megállapodtak abban, hogy ha a vevő jogi személy, a rendelésben köteles tájékoztatni az eladót a kereskedelmi elnevezéséről, állandó lakcíméről, beleértve az irányítószámot, statisztikai számjelét, telefonszámát és az e-mail címét.

9.3.  A vevő bármikor ellenőrizheti és módosíthatja a megadott személyes adatokat, valamint törölheti regisztrációját, miután bejelentkezett a webshop webhelyére a „Fiók/Személyes adatok” részben.

9.4.  Az eladó ezúton értesíti a vevőt, hogy a Tt. személyes adatok védelméről valamint a törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 18/2018 sz. törvényének a módosításáról értelmében (a továbbiakban „GDPR”) az eladó, mint üzemeltető az adásvételi szerződés megkötése során a vevő személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül kezeli, mivel a vevő személyes adatait a vevővel fennálló szerződéskötést megelőző kapcsolattartás keretén belül kezeli és a vevő személyes adatainak kezelése az adásvételi szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a vevő az egyik félként jár el.

9.5.  A vevő a megrendelés elküldése előtt a megfelelő mező bejelölésével hozzájárulhat a GDPR értelmében ahhoz, hogy az eladó kezelje és tárolja a személyes adatait, különös tekintettel a fent felsoroltakra és/vagy az eladó tevékenységéhez szükséges információk küldéséhez termékeket, kedvezményeket és a kínált árukra vonatkozó akciókat, és azokat valamennyi információs rendszerében feldolgozta, amely az új termékekről, a kínált árukra vonatkozó kedvezményekről és akciókról szóló információk küldésére vonatkozik.

9.6.  Az eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vevő személyes adatait a Szlovák Köztársaság hatályos jogszabályai szerint kezeli és tárolja.

9.7.  Az eladó kijelenti, hogy a GDPR értelmében személyes adatokat kizárólag a jelen szerződési és panaszfeltételekben meghatározott célból szerzi be.

9.8.  Az eladó kijelenti, hogy a GDPR-rel összhangban a személyes adatokat a jelen szerződési és panaszfeltételekben meghatározottaktól eltérő célokra gyűjti, és biztosítja, hogy a személyes adatok kezelése és felhasználása kizárólag a gyűjtésük céljának megfelelő módon történjen, és nem lesz társítva más célból megszerzett személyes adatokkal.

9.9.  A vevő a jelen szerződési és panaszfeltételek 9.5. pontja szerint hozzájárulását adja az eladónak a vevő személyes adatai kezelésének céljának teljesüléséig meghatározott időre. Az adatkezelés céljának teljesítését követően az eladó haladéktalanul gondoskodik a vevő személyes adatainak a törléséről. A vevő bármikor írásban visszavonhatja a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását. A hozzájárulás a hozzájárulás visszavonásának a vevő által az eladó részére történő kézbesítésétől számított 1 hónapon belül lejár.

9.10.  A rendelés elküldése előtt a vevőt felszólítjuk, hogy a rendelés elküldése előtt a négyzet bejelölésével erősítse meg, hogy az eladó a vevőt kellő, érthető és összetéveszthetetlen módon tájékoztatta:

a)   a saját azonosító adatairól, amelyeket a jelen szerződési és panaszfeltételek 1. pontjában tüntetett fel,

b)  harmadik személy azonosító adatairól, amely a megrendelt árut a vevőnek szállító cég, olyan módon, hogy ezek az adatok az elfogadásban szerepelnek,

c) a személyes adatok kezelésének céljáról, amely az eladó és a vevő közötti adásvételi szerződés megkötése,

d) a vevő személyes adatait a név és vezetéknév, az állandó lakcím, beleértve az irányítószámot, telefonszámot és e-mail címet, terjedelmében kezeli, ha a vevő természetes személy, valamint a cégnév, székhelycím, beleértve az irányítószámot, a statisztikai számjelét, a telefonszámát és az e-mail címét, ha a vevő jogi személy,

e) a vevő köteles megadni a szükséges személyes adatokat,

9.11.   Az eladó kijelenti, hogy a személyes adatokat a jó erkölcsnek megfelelően dolgozza fel, és olyan módon jár el, amely nem mond ellent a GDPR vagy más általánosan kötelező jogszabályozásnak, és nem is kerüli meg azokat. Az eladó kijelenti, hogy az érintett személy hozzájárulását nem fogja követelni, a szerződéses jogviszony, szolgáltatás, áru vagy kötelezettség visszautasításával való fenyegetéssel nem köti feltételhez vagy az eladót terhelő kötelezettséggel.

9.12.   A vevőnek joga van az eladótól írásbeli kérvényben követelni

a) annak a megerősítését, hogy a személyére vonatkozó személyes adatokat kezelik-e vagy sem,

b) a személyes adatok kezelésének célját,

c) általánosan közérthető formában tájékoztatást személyes adatainak az információs rendszerben történő kezeléséről és állapotáról, a következő terjedelemben:

i) az eladó és az eladó képviselőjének azonosító adatait, ha felhatalmazást kapott rá,

ii) a közvetítő azonosító adatait; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó a személyes adatok megszerzése során nem a GDPR 34. §-a szerint jár el,

d) általánosan érthető formában pontos tájékoztatást arról, hogy személyes adatait feldolgozás céljából honnan szerezte,

e) a feldolgozás tárgyát képező személyes adatainak másolata általánosan érthető formában,

f) további információk, amelyek a személyes adatok kezelésének valamennyi körülményére és feltételére tekintettel szükségesek ahhoz, hogy a vevő olyan mértékben biztosítsa jogait és jog által védett érdekeit, különösen:

i) az önkéntességre vagy a kért személyes adatok megadásának kötelezettségére vonatkozó utasítások; ha az eladó a vevő személyes adatait a vevő GDPR szerinti hozzájárulása alapján szerzi meg, úgy a hozzájárulás érvényességi idejét is bejelenti, és ha a vevő személyes adatszolgáltatási kötelezettsége a vevőn közvetlenül végrehajtható, Európai Uniós, nemzetközi megállapodás kötelező erejű aktusából ered, amely kötelezi a Szlovák Köztársaságot, vagy értesíti a vevőt arról a jogalapról, amely ezt a kötelezettséget rója rá, és tájékoztatja a személyes adatok megadásának a megtagadása következményeiről,

ii) harmadik felekre vonatkozó információkról, ha feltételezhetően vagy nyilvánvalóan a személyes adatokat átadják a számukra,

iii) az adatkezelőkről, ha feltételezhetően vagy nyilvánvalóan a személyes adatokat átadják a számukra,

iv) a közzététel módjáról, ha személyes adatok nyilvánosságra hozandók,

v) harmadik országokról, ha feltételezhetően vagy nyilvánvalóan ezen országokba történik a személyes adatok továbbítása,

g) a feldolgozás tárgyát képező hibás, hiányos vagy elavult személyes adatainak helyesbítése,

h) személyes adatainak megsemmisítése, ha az adatkezelés célja megvalósult; ha személyes adatot tartalmazó hivatalos iratok a kezelés tárgyát képezik, kérheti azok visszaküldését,

i) az adatkezelés tárgyát képező személyes adatainak törlése, ha a GDPR vagy a Szlovák Köztársaság más hatályos jogszabálya megsértésére kerül sor.

9.13.  Ingyenes írásbeli kérelem alapján a vevőnek jogában áll kifogást emelni az eladóval szemben:

a) személyes adatainak kezelését, amelyekről feltételezi, hogy közvetlen üzletszerzés céljából az ő hozzájárulása nélkül kezelik vagy fogják kezelni, és kéri azok megsemmisítését,

b) a 31. §-ban említett személyes adatok postai rendszerben történő közvetlen marketing céljából történő felhasználása, ill.

c) a 31. §-ban említett személyes adatok közvetlen marketing céljából történő szolgáltatása.

9.14.  Ingyenes írásbeli kérelem alapján a vevőnek joga van kifogást emelni a személyes adatok feldolgozása ellen a GDPR 31. §-a szerinti esetekben, jogos indokok kifejtésével vagy bizonyítékok benyújtásával a jogaihoz és jogilag védett érdekeihez való jogosulatlan beavatkozáshoz, ilyen esetben a személyes adatok kezelése sérült; ha ezt jogi okok nem akadályozzák, és bebizonyosodik, hogy a vevő tiltakozása megalapozott, az eladó köteles haladéktalanul, amint a körülmények lehetővé teszik, zárolni és megsemmisíteni azokat a személyes adatokat, amelyek kezelése miatt a vevő tiltakozott.

9.15.  A vevő írásbeli kérelemre vagy személyesen, ha az ügy nem halasztható, jogosult bármikor kifogást emelni az eladóval szemben, és nem engedelmeskedni az eladó azon döntésének, amely joghatással vagy jelentős kihatással járna, ha az ilyen döntés jogerős, kizárólag személyes adatai automatizált feldolgozása alapján adták ki. A vevőnek jogában áll kérni az eladótól a kiadott határozat felülvizsgálatát az automatizált feldolgozási formától eltérő módon, míg az eladó köteles a vevő kérésének eleget tenni úgy, hogy a döntés felülvizsgálatában a döntő szerepe jogosult személy legyen; az eladó tájékoztatja a vevőt a vizsgálat módjáról és a megállapítás eredményéről a jelen szerződési feltételek 9.18. pontjában foglaltak szerint. A vevőt csak akkor illeti meg ez a joga, ha a vevő jogos érdekeinek védelmét szolgáló külön jogszabály rendelkezik arról, hogy a vevő jogos érdekeinek védelme érdekében az eladó a szerződéskötést megelőző jogviszonyban vagy a szerződéses jogviszony fennállása alatt határozatot hozott a vevő kérésére, vagy ha az eladó a szerződés egyéb megfelelő intézkedést tett a vevő jogos érdekeinek védelme érdekében.

9.16.  Ha a vevő írásban gyakorolja jogát, és kérelme tartalmából következik, hogy gyakorolja jogát, akkor a kérelmet e törvény alapján benyújtottnak kell tekinteni; e-mailben vagy faxon benyújtott kérelmet a vevő legkésőbb a feladástól számított három napon belül írásban kézbesíti.

9.17.  Ha a vevő azt gyanítja, hogy a személyes adatait jogosulatlanul kezelik, bejelentést tehet erről a tényről a Személyes Adatvédelmi Hivatalnál. Ha a vevő nem rendelkezik teljes körű cselekvőképességgel, jogait a törvényes képviselője érvényesítheti.

9.18.  Az eladó köteles a vevő kérelmét a jelen szerződési és panaszkezelési feltételek pontjai értelmében írásban feldolgozni, ill. a GDPR értelmében a vevő követelményeinek eleget tenni és a kérvény vagy kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatni.

9.19.  A vevő jogainak a GDPR szerinti korlátozásáról az eladó haladéktalanul köteles írásban értesíteni az érintettet és a Személyes Adatvédelmi Hivatalt.

9.20.  Az eladó tájékoztatja a vevőt, hogy a GDPR értelmében a vevő személyes adatainak kezelése során feltételezhető, hogy a vevő személyes adatait átadják vagy elérhetővé teszik az alábbi harmadik személyek, ill. címzettek köre számára:

A)     Packeta Slovakia s.r.o., székhely: Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, statisztikai számjel: 48136999, bejegyezve a Bratislava I Járásbíróság kereskedelmi cégjegyzéke Kft. szakaszában, betétszám: 105158/B.

 

10. Az adásvételi szerződéstől való elállás

 

10.1. Ha az eladó nem tudja teljesíteni az adásvételi szerződésben vállalt kötelezettségeit a készlet kimerülése, az áruk elérhetetlensége miatt, vagy ha az adásvételi szerződésben vállalt áru gyártója, importőre vagy szállítója leállította a gyártást, vagy olyan jelentős változtatást hajtott végre, amely megakadályozta az eladó adásvételi szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítését vagy vis maior okok miatt, vagy ha a tőle észszerűen elvárható minden erőfeszítés ellenére sem tudja az árut a jelen feltételekben meghatározott határidőn belül a vevőnek átadni vagy a rendelésben meghatározott áron, az eladó köteles a vevőt erről a tényről haladéktalanul tájékoztatni, egyúttal köteles felajánlani a vevőnek helyettesítő teljesítést vagy lehetőséget arra, hogy a vevő elálljon az adásvételi szerződéstől (rendelés törlése). Abban az esetben, ha a vevő a jelen panaszkezelési és szerződési feltételek ezen pontjában foglalt okok miatt eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó köteles az adásvételi szerződésben vállalt áru előlegét a vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni a vevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással.

 

10.2. A vevő jogosult az adásvételi szerződéstől indoklás nélkül elállni a Tt. 102/2014. sz., a távúton történő értékesítés fogyasztóvédelemi törvény 7. § értelmében (a továbbiakban „Távúton történő értékesítés fogyasztóvédelemi törvény) az áru átvételétől számított 14 napon belül, ill. a szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés vagy a tárgyi adathordozón nem kézbesített elektronikus tartalom szolgáltatására vonatkozó szerződés megkötésének napjától, ha az eladó a tájékoztatási kötelezettségének időben és megfelelően eleget tett a Távúton történő értékesítés fogyasztóvédelemi törvény 3. § értelmében.

 

10.3. Ezen időszakon belül a vásárlónak joga van az árut a hagyományos üzlethelyiségekben szokásos vásárláshoz hasonló módon kicsomagolni és kipróbálni, az áru jellegének, tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges mértékben.

 

10.4. A szerződéstől való elállási határidő kezdete az a nap, amelyen a vevő vagy az általa megjelölt harmadik személy – a fuvarozó kivételével – a megrendelt áru minden részét átveszi, vagy

a) ha több részből vagy darabból álló árut szállít az utolsó alkatrész vagy az utolsó darab átvételének napjától,

b) a vevő által egy rendelésben megrendelt árut külön szállítjuk, az utoljára leszállított áru átvételének napjától,

c) szerződés alapján ismételten árut szállít meghatározott ideig, az első leszállított áru átvételétől számítva.

 

 

10.5. A vevő az elállási határidő kezdete előtt is elállhat az adásvételi szerződéstől, amelynek tárgya az áru megvásárlása.

 

10.6. A szerződéstől való elálláshoz írásos forma szükséges, oly módon, hogy ne merüljön fel kétség, hogy a szerződéstől való elállás tévedésből vagy más tartós adathordozón rögzített rögzítés formájában történt, vagy a jelen szerződési és panaszkezelési feltételek 1. pontja mellékletét képező űrlapon. A szerződéstől való elállási határidő fenntartottnak minősül, ha az elállási nyilatkozatot legkésőbb a Távúton történő értékesítés fogyasztóvédelemi törvény 7. § 1. bek. meghatározott határidő utolsó napjáig elküldték az eladónak.

 

10.7. Az adásvételi szerződéstől való elállás a jelen szerződési és panaszkezelési feltételek előző pontja szerint köteles tartalmazni az adásvételi szerződéstől való elállás formájában megkövetelt információkat, amely a jelen szerződési és panaszkezelési feltételek 1. pontja mellékletét képező űrlap megkövetel, kifejezetten a vevő azonosítása, a rendelés száma és dátuma, az áru pontos leírása, az eladónak a már átvett teljesítés visszaküldésének módja, kifejezetten a vevő számlaszáma és/vagy postacíme.

 

10.8. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az adásvételi szerződéshez kapcsolódó minden egyéb kiegészítő szerződés, amelytől a vevő elállt, szintén eleve megszűnik. A vevőtől a kiegészítő szerződés felmondásával kapcsolatos költségeket vagy egyéb kifizetéseket nem lehet követelni, kivéve az olyan költségek és kifizetések megtérítését, amelyek a  9. § 3. rend. 10. § 3. rend. és a távúton történő értékesítés fogyasztóvédelemi törvény 5. § értelmében és a szolgáltatás árát, ha a szerződés tárgya a szolgáltatás nyújtása és a szolgáltatás teljes körű teljesítése megtörtént.

 

10.9. A vevő az adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül köteles az árut indokolatlan késedelem nélkül visszaküldeni az üzemeltető székhelyének a címére, vagy átadni az eladónak vagy az eladó által az áru átvételére meghatalmazott személynek. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó személyesen vagy az általa meghatalmazott személyen keresztül javasolta az áru átvételét. A jelen szerződési és panaszkezelési feltételek ezen pontjának az első mondata alapján a határidőt betartottnak kell tekinteni, ha az árut legkésőbb a határidő utolsó napján átadták szállításra.

 

10.10. A vevő köteles a teljes árut a teljes dokumentációval együtt sértetlenül, lehetőleg az eredeti csomagolásban és fel nem használt állapotban átadni az eladónak.

 

10.11. Utánvéttel visszaküldött árut az eladó nem fogad el. Javasolt az áru biztosítása. Az eladó köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat vevőnek történő kézbesítésétől számított 14 napon belül visszatéríteni a vevőnek az adásvételi szerződés alapján vagy azzal összefüggésben tőle kapott valamennyi fizetést, beleértve a szállítást, kézbesítést, postaköltséget, egyéb költségeket és díjakat. Az eladó nem köteles visszaküldeni a kifizetéseket a vevőnek jelen szerződési és panaszkezelési feltételek ezen pontjának értelmében az áru kézbesítése előtt, vagy amíg a vevő nem bizonyítja az áru visszaküldését az eladónak, kivéve, ha az eladó azt javasolja, hogy személyesen vagy az általa felhatalmazott személy veszi át az árut.

 

10.12. Az áru visszaküldésének költségeit a vevő viseli. Az árut közvetlenül az eladónak vagy az eladó által az áru átvételére felhatalmazott személynek küldi vissza. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az eladó beleegyezett abba, hogy ezeket a költségeket maga viseli, vagy ha a távúton történő értékesítés fogyasztóvédelemi törvény 3.§ 1. bek. i) pontja értelmében nem teljesítette a kötelezettségét.

 

10.13. A vevő csak az áru értékcsökkenéséért felelős, amely az áru olyan kezelése során következett be, ami túlmutat az áru tulajdonságainak és működőképességének meghatározásához szükséges kezelési körön. A fogyasztó nem felelős az áru értékcsökkenéséért, ha az eladó a fogyasztó szerződéstől való elállási jogáról szóló tájékoztatási kötelezettségének a távúton történő értékesítés fogyasztóvédelemi törvény 3. § 3. bek. h) pontja alapján nem tett eleget.

 

10.14. Az eladó köteles az áru vételárát a vevőnek általi fizetésnél alkalmazottakkal megegyezően visszaküldeni, kivéve, ha a vevővel egyéb visszatérítési módban állapodik meg anélkül, hogy e tekintetben a vevő felé további díjak kerülnének kiszámlázásra.

 

10.15. Abban az esetben, ha a vevő eláll a szerződéstől, és az eladónak átadja a használt, sérült vagy hiányos árut, a vevő vállalja, hogy az eladónak kifizeti:

a)      azt az értéket, amennyivel csökkent az áru értéke a Ptk. 457. §  rend. értelmében a tényleges összegből

b)      az eladónak az áru kijavításával és eredeti állapotba állításával kapcsolatban felmerülő költségeit az áru jótállás utáni szervizelésének az árlistája alapján kiszámolva.

A vevő köteles a szerződési és panaszkezelési feltételek ezen pontja alapján az eladónak kártérítést fizetni legfeljebb az áru vételára és az áru az adásvételi szerződéstől való elállás idején alkalmazott értéke közötti különbség összegében.

 

10.16. A  távúton történő értékesítés fogyasztóvédelemi törvény 7. § 6. bek. rend. értelmében a vevő nem állhat el a szerződéstől, amelynek a tárgya:

-      a fogyasztó egyedi igényei szerint gyártott áruk, méretre készített termékek vagy kifejezetten egyetlen fogyasztónak szánt áruk értékesítése,

-      olyan áru értékesítése, amelyet a szerződés megkötését és az áru eladótól a vevőnek történő átvételét követően úgy állítottak össze, szereltek össze vagy használtak fel, hogy az eladó által nem lehetett helyreállítani fokozott erőfeszítés és megnövekedett költségek nélkül

 

10.17. A jelen panaszkezelési és szerződési feltételek 10. pontjának a rendelkezései kifejezetten nem érvényesek azokra a személyekre, akikre a törvény  2. § a) bek. rend. értelmében nem számítanak fogyasztónak

 

11. Záró rendelkezések

 

11.1. Az adásvételi szerződés írásbeli megkötése esetén az adásvételi szerződés bármilyen változtatását írásban kell megtenni

 

11.2. A szerződő felek megállapodtak abban, hogy a köztük lévő kommunikáció e-mail üzenetek formájában történik.

 

11.3. A jelen szerződési és panaszkezelési feltételek által nem szabályozott jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyv, a Törvény, a Tt. a később kiadott előírásokkal újított 22/2004. sz. elektronikus kereskedelmi törvény és a Tt. 128/2002 sz. a belpiac fogyasztóvédelmi célzatú állami ellenőrzéséről és egyes más törvényi módosításokról és változásokról szóló 284/2002. sz. törvény és a Törvény a később kiadott előírásokkal újított 102/2014. sz. távértékesítés során alkalmazandó fogyasztóvédelmi törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók.

 

11.4. Jelen szerződési és panaszkezelési feltételek a vevővel szemben adásvételi szerződés megkötésével lépnek hatályba.

 

11.5. A megrendelés elküldése előtt a vevőt felszólítjuk a mező bejelölésére, hogy elolvasta a jelen szerződési és panaszkezelési feltételek, elolvasta, megértette a tartalmukat és teljes mértékben egyetért velük.

 

12. Alternatív vitarendezés

 

12.1. A vevőnek joga van jogorvoslatot kérni az eladótól, ha úgy érzi, hogy az eladó megsértette a jogait, vagy a panaszt nem úgy rendezte, hogy ő is elégedett legyen. Ha az eladó 30 napon belül nem válaszol a megkeresésre, vagy elutasítással válaszol rá, a fogyasztó javaslatot nyújthat be az alternatív vitarendezés kezdeményezésére az alternatív vitarendezési szervezetnél (a továbbiakban AVR-szervezet) a Tt. 391/2015. sz. 3.§ értelmében az AVR-szervezetek testületek és felhatalmazott jogi személyek. A kezdeményezést a fogyasztó a Tt. 391/2015. sz. törvénye 12. § által meghatározott módon nyújthatja be. A kérvényt benyújthatja online a platformy alternatívneho riešenia sporov RSO űrlapon keresztül.

 

Az alternatív vitarendezés kizárólag olyan fogyasztók számára van fenntartva, akik természetes személyek, vásárló vállalkozók számára nem. A vitarendezés a fogyasztó és az eladó között folyik, akik távúton kötött szerződést kötöttek egymással, és akiknek a vitája meghaladja a 20 eurót. Az ARS által a vevőnek a költségek fedezésére felszámítható díj legfeljebb 5 euró. 

 

FIGYELMEZTETÉS:

Jelen általános szerződési feltételek a Contas s.r.o., társaság részére készültek, statisztikai számjel: 46565361, Karpatská 18, 811 05 Bratislava, bejegyzve a Bratislava I Járásbíróság kereskedelmi cégjegyzéke Kft. szakaszában, betétszám: 79839/B, a Krši s.r.o., társaság által, Hviezdoslavova 275/27, Žiar nad Hronom 965 01, statisztikai számjel: 50 532 464, amely az ÁFSZ-hez a szerzői jogát fenntartja. Az ÁFSZ vagy annak egy része bármilyen felhasználása (szövegek, táblázatok és más részek reprodukálása, másolása, szkennelése vagy egyéb terjesztési módja) mechanikus vagy elektronikus úton történő felhasználása a Krši s.r.o. előzetes írásbeli engedélye nélkül  szigorúan tilos.

 • Telefonos tanácsadás
  +36 1 998 9296
 • A szállítás ingyenes
  minden 18 500 Ft feletti rendelés esetén Packeta átvevő pontra kérve
 • Termékek raktáron
  Minden munkanapon szállítunk
 • A 8.00 óráig leadott megrendeléseket 
  még aznap elküldjük

Legfrissebb újdonságok e-mailben!

Mindig elsőkézből kapd a legfrissebb információkat !

Az Ön személyes adatait (e-mail cím) az alkalmazandó jogszabályoknak és adatvédelmi szabályoknak megfelelően csak hírlevél küldésére fogjuk felhasználni. A jóváhagyás megerősítéséhez kattintson a linkre, amelyet e-mailben küldjük Önnek. Beleegyezését bármikor visszavonhatja írásban, e-mailben vagy a linken található bármely e-mail címre kattintva.